""
Kerstin Hesselgren, 1932. Arkiv: Göteborgs-universitetsbibliotek/KvinnSam.

Kerstin Hesselgren – hälsovårdsapostel och riksdagspionjär

Datum:

Tid:

Plats: Stadsmuseet, hörsalen plan 2

Pris: 40–80 kr

Hör om en av de fem första kvinnorna i riksdagen 1922.

I början av sin karriär anställdes Kerstin Hesselgren av Stockholms stad som Sveriges första bostads­inspektris och första skolköks­inspektris. Därefter var hon yrkesinspektris 1913–1934 och den första statsanställda kvinnan med myndighets­befogenheter.

Kerstin Hesselgren var den mest betydelsefulla kvinnan i svensk politik och statsförvaltning före 1945. Därtill var hon svensk representant i ILO, FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, och Nationernas förbund.

Föreläsare

Anders Johnson, författare. Han kommer nu ut med en biografi över Kerstin Hesselgren (1872–1962). Han har skrivit och medverkat i över 160 böcker, varav många om Stockholm.

Köp biljett

Du behöver köpa biljett till programmet.

  • Vuxen, 80 kronor
  • Barn/ungdom under 18 år, 40 kronor

Visa upp din biljett till detta program i Stadsmuseets kafé så får du 20 % rabatt på ditt köp. Gäller endast programdagen.

Tillgänglighet

  • Hörselteknisk utrustning
Om ikoner för tillgänglighet