Servering i Ringens köpcentrum på Södermalm i Stockholm. Foto: Sten Leijonhufvud, 1982.

80-talets platser

Datum:

Tid:

Plats: Stadsmuseet, hörsalen plan 2

Hängde du på Sergels torg på 80-talet? Var tunnelbanan, bussen eller bilen din plats? Hade du en egen plats som bara du sökte dig till? Kom och berätta!

I Stadsmuseets hörna träffas vi i en liten grupp för att tillsammans minnas 1980-talets offentliga och personliga platser. Vi pratar om var vi höll till, vad vi gjorde där och hur vi kände.

Vilka platser var betydelsefulla på 80-talet? Det kan vara en offentlig plats eller en plats som betyder något särskilt för dig. Det kan vara en plats där du hängde eller där det har hänt något speciellt.

Spelade du bandy i parkleken? Hängde på plattan, i Farsta centrum eller på Rinkebytorget? Tjuvrökte du på en speciell plats? Var gick du när du var ledsen? Var du med kompisar på en speciell plats? Var platserna förknippade med något du gjorde eller en känsla?

Vi vill veta! Vi bjuder på fika. Museets etnologer leder och spelar in samtalet som sparas för framtida forskning och för kommande utställningar.

Har du frågor? Hör av dig till Stadsmuseets etnologer!

E-post: stadsmuseet@stockholm.se

Samtalsledare

Minja Hjorth och Bo Larsson, antikvarier, leder samtalet.