Stadshusträdgården med Strömbadet och Riddarholmen i bakgrunden. Foto: Gustaf W:son Cronquist, 1936.

Staden & vi: Stadshusträdgården 100 år

Datum:

Tid:

Plats: Stadsmuseet, Salongen plan 1

Pris: Gratis

En kort föreläsning om hur trädgården kom till och hur den bevaras.

Hör om Ragnar Östbergs planering och anläggningen av Stadshus­trädgården. Ursprungliga ritningar och historiska fotografier varvas med berättelser från senare tid. Du får även höra om den restaurering av trädgården som inleddes år 2022.

Föreläsare

Linus Adriansson, trädgårdsantikvarie, berättar.

Gratis

Ingen föranmälan eller platsbokning.

Tillgänglighet

Det går bra att delta med rullstol och med barnvagn.

Staden & vi

I programserien Staden & vi möter du Stadsmuseets personal som berättar om vår stad genom aktuella projekt, dokumentationer och arbetsområden.

En föreläsning är 20–30 minuter. Därefter finns tid att ställa frågor.