I kvarteret Humleboet 15 lät AB Stockholms Arbetarhem år 1925 bygga ett tre våningars bostadshus avsett som hem åt ensamstående och äldre arbetande kvinnor. Foto: Jan Rydén Bonmot.

En humanistisk klassicism

Datum:

Tid:

Plats: Stadsmuseet, hörsalen plan 2

Pris: 60–120 kr

Hör om ornament, färg och materialitet i kooperativa bostadsområden i Stockholm 1915–1930.

Under perioden 1915-1930 skapades en rad småskaliga stadsdelar i Stockholm av de då nystartade bostadskooperationerna HSB och SKB. Bostäderna var främst avsedda för arbetare och karakteriserades av modern teknik och hög standard till överkomliga hyror. Gårdarna var stora och planterade och stor vikt lades vid fasadernas konstnärliga gestaltning.

Föreläsare

Jan Rydén Bonmot är konstnär och författare till ”Allborgarrätten – Försök till en urban allemansrätt” och har varit verksam som forskningsingenjör vid KTH Arkitekturskolan.

I samarbete med Samfundet S:t Erik.

Köp biljett

Du behöver köpa biljett till evenemanget.

  • Vuxen, 120 kronor
  • Barn/ungdom till och med 18 år, 60 kronor

Tillgänglighet

  • Hörselteknisk utrustning
Om ikoner för tillgänglighet