Foto: Mattias Ek.

Staden & vi: Slussens arkeologi

Datum:

Tid:

Plats: Stadsmuseet, Salongen plan 1

Pris: Gratis

En kort föreläsning om speciella fynd från utgrävningarna vid Slussen och om hur området använts genom historien.

Under åren 2013 till 2023 har man grävt vid Slussen på grund av ombyggnaderna för en ny trafiklösning. Utgrävningarna på platsen har varit de största i svensk stadsmiljö.

Vid Slussen har arkeologer från Arkeologikonsult under åren upptäckt byggnader och föremål som givit oss ny kunskap om stadens historia.

Hör om vad man funnit och hur historia, målningar och foton kan vävas ihop med arkeologiska fynd och tillsammans ge en stadsbild.

Föreläsare

Marit Holgersson, arkeolog, berättar.

Gratis

Ingen föranmälan eller platsbokning.

Tillgänglighet

Det går bra att delta med rullstol och med barnvagn.

Staden & vi

I programserien Staden & vi möter du Stadsmuseets personal som berättar om vår stad genom aktuella projekt, dokumentationer och arbetsområden.

En föreläsning är 20–30 minuter. Därefter finns tid att ställa frågor.

En del av historien om Sverige.

Stadsmuseets historieexperter är några av dem som har bidragit till SVT:s programserie om den stora berättelsen om vårt land.