På träffarna med byggnadsantikvarier kan du få svar på dina frågor om renovering och annat. Foto: Johan Stigholt.

Fråga en byggnadsantikvarie

Datum:

Tid:

Plats: Stadsmuseet, Salongen plan 1

Pris: Gratis

Vi ger dig råd om hur du bevarar kulturhistoriska värden vid renovering eller ombyggnad samt förklarar hur klassificeringar går till.

Ska du renovera eller bygga om din fastighet? Då är det viktigt att känna till husets historia, hur den har sett ut och hur den har förändrats. Du behöver även veta vad den kan ha för värden och kvaliteter som är värda att ta tillvara på.

Här har du möjlighet att rådgöra med Stadsmuseets byggnadsantikvarier!

Är du nyfiken på varför en byggnad, en park eller en bro är klassificerad gul, grön eller blå? Vi förklarar hur värderingen görs och vilka lagar som gäller.

Det finns möjlighet till samtal på cirka 15 minuter beroende på antalet besökare i kö.

Om du vill ringa oss i stället

Du kan även ringa oss på torsdagar under denna tid på telefon 08-508 31 620. Välj ”Salongen” bland alternativen i talsvaret!

Gratis

Ingen föranmälan eller platsbokning.

Tillgänglighet

Det går bra att delta med rullstol och med barnvagn.