Foto: Kristina Berglund.

Hela staden och bygden

Datum:

Tid:

Plats: Stadsmuseet, hörsalen plan 2

Pris: 60–120 kr

Hör om kulturvärden som resurs och hur de kan uppmärksammas i stadsbyggnadsprocesser.

Kulturhistoriskt värdefulla byggnader rivs. Miljöer förvanskas genom tillägg utan anpassning. Stadsbilder enligt europeisk stads­byggnads­tradition trasas sönder. Hur kan man i kommunerna verka för att kulturvärden i stället ses som en resurs som ska tas tillvara för framtiden?

I föredraget diskuteras metoder för att inspirera till arbetssätt som leder till att kulturvärdena uppmärksammas tidigt i processerna, en förutsättning för att de ska kunna beaktas bättre i ärendehanteringen.

Föreläsare

Kristina Berglund, före detta stadsarkitekt, redogör för budskapet i sin skrift för Svenska byggnadsvårdsföreningen.

I samarbete med Samfundet S:t Erik.

Köp biljett

Du behöver köpa biljett till evenemanget.

  • Vuxen, 120 kronor
  • Barn/ungdom till och med 18 år, 60 kronor

Tillgänglighet

  • Hörselteknisk utrustning
Om ikoner för tillgänglighet