Ett nödvändigt möte mellan natur och struktur!

Därför behöver städer stora parker

Datum:

Tid:

Plats: Stadsmuseet, hörsalen plan 2

Pris: 60–120 kr

Richard Murray berättar utifrån sin bok ”Why Cities Need Large Parks” om stora parkers betydelse för stora städer och deras invånare.

Under den industriella revolutionen växte behovet av offentliga uterum och parker, främst för att skapa drägliga levnadsförhållanden men också för att överbrygga sociala motsättningar genom att skapa mötesplatser.

På senare tid har tillkommit andra värdefulla aspekter: parkerna dämpar också effekterna av ett förändrat klimat genom att sänka temperaturer och absorbera störtregn. Kända exempel är Bois de Boulogne i Paris, Tiergarten i Berlin och Central Park i New York. Berättelserna om parker världen runt illustrerar de många värdena.

Föreläsare

Richard Murray, född 1941 i Stockholm, är svensk nationalekonom och politiker.

I samarbete med Samfundet S:t Erik.

Köp biljett

Du behöver köpa biljett till evenemanget.

  • Vuxen, 120 kronor
  • Barn/ungdom till och med 18 år, 60 kronor

Tillgänglighet

  • Hörselteknisk utrustning
Om ikoner för tillgänglighet