Kommande: Tecken på stan

Framtidsvision av hologramreklam på Hötoget.
Stillbild ur animation i utställningen av Jesper Wallerborg.

En utställning om ord och symboler i vår stadsmiljö. Se och reflektera över hur de grafiska inslagen och symbolerna påverkar vårt gemensamma stadsrum!

1 april–5 november 2023
Kafévalvet, plan 0. Fri entré

Invigning och program

Staden är fylld med bokstäver, ord och symboler. Det kan vara alltifrån trafikskyltar och reklam till inskriptioner och konstinstallationer. Men vad har allt detta för betydelse för upplevelsen av stadsbilden?

I utställningen får du möjlighet att fundera på om alla dessa skyltar och annat bidrar till att ge liv åt miljön och försköna staden. Eller är det tvärt om är ett ovälkommet och förfulande visuellt ”brus”?

Innan du bestämmer dig kan du se exempel på hur den här typen av inslag har sett ut och förändrats sedan mitten av 1800-talet. Och få några glimtar av vad som kan vänta i framtiden!

Uppdaterad