Enheten för kunskapsutveckling

Enheten arbetar med forskning, etnologisk samtidsdokumentation och insamling som generar källmaterial för framtiden.

Enheten driver egna forskningsrådsfinansierade projekt, administrerar forskarnätverk och stimulerar till ny forskning med Stockholmiapriset och riktade stipendier. Inom enheten finns Stockholmia förlag som publicerar litteratur om Stockholm. Enheten ansvarar även för att producera tillfälliga utställningar på Stadsmuseet.

Lennartsson Rebecka, enhetschef, forskningschef Stockholmia
Kontakt: 08-508 31 733, rebecka.lennartsson@stockholm.se 

Stockholmia – forskning och förlag

Verksamheten har som uppdrag att initiera, stimulera och ge ut angelägen forskning om Stockholm.

Stockholmias webbplats

Anna Brodow Inzaina, produktionskoordinator
Kontakt: 08-508 31 602, anna.brodow.inzaina@stockholm.se

Uppdaterad