Stipendier och priser

Här hittar du information om de stipendier och priser där Stadsmuseet medverkar.

Lennart af Petersenspriset

Lennart af Petersenspriset instiftades 2004 och är Stockholms stads fotopris i fotografen Lennart af Petersens namn. Priset avser att belöna en fotograf som på ett personligt och konstnärligt vis berättar något väsentligt om staden som livsmiljö. 

Lennart af Petersenspriset

Rossanders donationsfond

Från Stiftelsen Gunhild och Sigrid Rossanders donationsfond utdelas forskningsanslag för att främja vetenskaplig forskning rörande äldre bebyggelse inom Stockholms stad. 

Rossanders donationsfond

Isaak Hirsch-stipendiet

Stockholms Byggnadsförenings stiftelse för Isaak Hirsch-stipendiet har som sitt huvudsakliga ändamål att främja landets näringsliv genom att dela ut stipendier som ska bereda hantverkare och andra motsvarande yrkesmän inom föreningens verksamhetsområden vidareutbildning inom eller utom landet. 

Isaak Hirsch-stipendiet

Stockholmiapriset

Stockholmiapriset är Samfundet S:t Eriks och Stockholmias pris till bästa magister- eller masteruppsats om Stockholmsförhållande. Priset syftar till att stimulera kunskapsuppbyggnad om staden inom en mängd områden, allt från byggnader, infrastruktur, politik och planläggning till huvudstadens sociala och kulturella liv idag och i äldre tider.

Stockholmiapriset

Uppdaterad