Kvarteret Trivia, Österlånggatan

Schakt med rester av Trivia 5 och 6 dokumenteras. Foto: Mattias Ek

(2016-02-19) Igenfyllda källare från medeltiden ser dagens ljus igen på Österlånggatan.

I Gamla stan dras fjärrvärme fram under våren 2016. I samband med det gör Stadsmuseet arkeologiska utgrävningar. Hela Gamla stan, delar av malmarna och Kungsholmen utgör fornlämningsområde RAÄ 103, där man kan förvänta sig att hitta kulturlager från medeltiden eller senare. Alla markarbeten i området måste därför följas av arkeologer.

På Österlånggatan håller arkeologerna på att gräva fram två medeltida källare som har tillhört fastigheterna Trivia 5 och 6. Dessa upptog under medeltiden och fram till 1890-talet ett större område än dagens Trivia 6 i hörnet av Österlånggatan och Södra Benickebrinken. Österlånggatans slut var därför betydligt smalare än idag.

Fastigheterna Trivia 5 och 6 rivs år 1896. Fotograf okänd, bildnummer Fa 28364.Fastigheterna Trivia 5 och 6 rivs år 1896. Fotograf okänd, bildnummer Fa 28364.

Fastigheterna var två bostadshus. De låg granne med Svartbrödraklostret, men hade ingen koppling till klosterverksamheten. Båda husen revs år 1896 och fick sina källare igenfyllda. De ersattes år 1898 med ett provisoriskt, lågt butikshus som idag inrymmer Estniska skolan och butikslokaler. Vid tiden för uppförandet var Gamla stans framtid osäker, därav en provisorisk byggnad.

Medeltida källarmurar från Trivia 5 och 6. Foto: Mattias EkMedeltida källarmurar från Trivia 5 och 6. Foto: Mattias Ek

Nu dokumenteras de medeltida murverken i ord och bild. Fjärrvärmerör läggs ned och källarrummen förseglas än en gång.

Se fler bilder från utgrävningen här

Uppdaterad