Stadsarkeologiskt register för Stockholm

""

Här kan du som till exempel är expert hos länsstyrelsen eller kommunen, arkeologisk utförare eller forskare söka information om utgrävningar.

Stadsarkeologiskt register

Det stadsarkeologiska registret innehåller idag uppgifter om arkeologiska undersökningar och observationer i Stockholm från sent 1800-tal fram till och med 2016.

Så här använder du registret

Registret är sökbart antingen i kartan eller via sökverktyget. Om det finns digitalt material, till exempel en rapport, finns det en länk till dokumentet i Digitala Stadsmuseet.

Förklaring till fälten

  • SR nr

    Varje undersökning i registret har en egen identitet, ett SR-nummer. Till varje nummer hör en kort text samt en markering av schaktet alternativt fyndplatsen på kartan.

  • SSM-dnr

    Undersökningarnas diarienummer hos Stadsmuseet.

  • Lst-dnr

    Diarienumret för länsstyrelsens beslut.

Historik

Det stadsarkeologiska registret började föras 1976 då Riksantikvarieämbetet och Statens Historiska Museer inledde projektet Medeltidsstaden, med syfte att kartlägga den arkeologiska situationen i Sveriges medeltida städer. Arbetet med Stockholmsdelen gjordes i samarbete med Stadsmuseet. Efter att rapporten om Stockholm publicerades 1981 har Stadsmuseet fortsatt att upprätthålla det stadsarkeologiska registret. Det fördes över till Filemaker på 1990-talet och kopplades till ett kartskikt på 2000-talet.

Avvikelser och ofullständig information

Eftersom registret har växt fram under många år är uppgifterna inte alltid konsekvent införda. Den nu webbaserade versionen har rättats översiktligt. När det gäller de äldre undersökningarna består informationen ibland enbart av skannade fältritningar, tidningsartiklar, brev eller uppgifter om fynd.

Kontakt

Om du har frågor eller hittat ett fel är vi tacksamma om du kontaktar oss via ett mejl till fraga.stadsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad