Bildbeställning

""
Dåvarande Lutternsgatan mot Stureplan, korsande Norrlandsgatan och Biblioteksgatan. Foto: Kasper Salin, årtal 1900–1905.

Stadsmuseet har en egen produktionsavdelning för framställning av fotografier ur museets samlingar. Beställningar görs via e-post:

fraga.stadsmuseet@stockholm.se

Vid beställning, meddela fullständig fakturaadress inklusive organisations- eller personnummer. 

Digitala bildfiler

Vi levererar alla bilder i digitalt format via server. För att kunna ladda ner dina bilder behöver du logga in med BankID.

Prislista

Så hämtar du beställda bilder

Bildanvändning

Leveranstid

10 arbetsdagar. Vid större beställningar och beställningar av konst- eller föremålsbilder, kontakta oss på för besked:

fraga.stadsmuseet@stockholm.se

Leveranssätt och betalning

Bilder levereras via server eller postas. För fakturering behöver vi fullständig adress inklusive organisationsnummer eller personnummer. Fakturan skickas separat.

Inventeringar och rapporter

I Digitala Stadsmuseet finns de flesta byggnadsinventeringar, arkeologiska rapporter och motsvarande tillgängliga.

Digitala Stadsmuseets webbplats

Uppdaterad