Juni 2014: Kapten Rollas ballong

En brun tyghög ligger på en lastpall
Victor Rollas fallskärm, bärgades vid Ålön vid Ljusterö 1890. Inventarienummer SSM 1368. Foto Johan Stigholt, Stadsmuseet

En oformlig, ihoptorkad tygpacke på en lastpall överlämnades från Stockholms Stadsarkiv till Stadsmuseet 1933. Den ser inte mycket ut för världen, men har en hel del att berätta.

 

Porträtt av man med mustasch och mössa med skärm.Victor Rolla

Victor Rolla föddes 1870 i Minsk. Han var luftseglare och uppträdde under namnet ”Kapten Rolla”. Konsten bestod i att stiga upp med en gasfylld luftballong, för att sedan kliva över i en fallskärm och singla ner till marken. Under föreställningarna var han klädd i sin mörkblå luftseglarkostym med skärmmössa och på fötterna hade han näbbstövlar för att lättare kunna kroka i fallskärmens träring.

Den här typen av luftkonster var mycket populära i Amerika där de förevisades på marknader, jordbruksutställningar och andra evenemang som samlade stora skaror. Många ballongsällskap och enskilda ballongflygare gjorde omfattande turnéer i Europa, Asien, Australien och Nya Zeeland mellan 1880 och 1914, då första världskriget satte stopp.

Den ödesdigra uppstigningen

Victor Rolla genomförde i maj 1890 tre ballonguppstigningar från Mosebackes terrass i Stockholm. Uppstigningen den 15 maj gick inte så bra. Ballongen med Rolla landade i stadens trädgård på Döbelnsgatan och den stora folkmassan trampade ner planteringarna. Den 18 maj gjorde han en ny uppstigning som gick helt enligt planerna och han landade i Strömmen där han blev upplockad av en ångslup. Den tredje och sista kontrakterade föreställningen skulle ske på pingstdagen den 25 maj, men på grund av vädret fick evenemanget flyttas fram. Stockholm drabbades av en svår ostlig storm. Träd föll i parkerna, båtar slet sig från sina förtöjningar och telefonledningar föll ner

Tidningsannons om Kapten Rollas uppvisning.Annons 1890

Den 29 maj skedde Victor Rollas sista uppstigning. Klockan två började ballongen fyllas med gas, strax före åtta på kvällen var den färdig. Fylld med 733 kubikmeter vanlig stadsgas skulle den kunna hålla sig i luften ungefär tre timmar.

När Victor Rolla fäste fallskärmen i ballongens nät lossnade den och föll ner, kanske var den våt och hade blivit för tung. Fallskärmen hakades fast igen, Rolla steg upp i ballongen och beordrade: Släpp! Något gick fel – ballongen kom i gungning och fallskärmen föll ner på marken. Ballongen höjde sig hastigt och Rolla viftade med sin mössa, omedveten om det öde som väntade honom.

Ballongen drev hastigt iväg över Lilla Värtan mot Lidingö. Mellan tio och elva på kvällen var han synlig i luften högt ovanför Vaxholm, drivande mot Furusundsleden, där alla spår efter honom upphörde.

Eftersökningen

Dagen efter vid tiotiden avgick bogserångaren ”Kastor” på initiativ av Dagens Nyheters redaktion för att leta efter Rolla. De prejade alla båtar de mötte och fick en del upplysningar. Till och med kungen engagerade sig och telefonerade till olika ställen i skärgården för att förhöra sig om ”Kapten Rolla” hade synts till. Till sist återfanns Victor Rolla död utanför Ålön vid Ljusterö. Några fiskare kom roende och berättade att de hade hittat honom och lagt honom i ett båthus. Ballongen hade de inte lyckats bärga utan förtöjt i väntan på hjälp. Kroppen fördes till Karolinska institutet där obduktionen visade att han hade drunknat.

En vecka efter begravningen återuppstod Victor Rolla som vaxdocka i Svenska Panoptikon vid Kungsträdgården med fallskärmen och luftseglarkostymen från den ödesdigra ballongfärden. Där stod han till beskådande fram till 1924 då utställningen stängde och alla vaxdockor auktionerades ut. Det är denna fallskärm som nu finns i Stadsmuseets magasin.

Ryktet sprider sig

Från Victor Rollas uppstigning den 18 maj 1890. Montage av Oscar Keen till Ny Illustrerad Tidning.Från Victor Rollas uppstigning den 18 maj 1890. Montage av Oscar Keen till Ny Illustrerad Tidning.

Olyckan väckte ett enormt uppseende, det skrevs mycket i svenska tidningar och det förekom notiser i utländsk press så långt bort som på Nya Zeeland. Efter denna tragiska olycka förbjöd polismästaren i Stockholm all vidare luftakrobatik i staden. Inte förrän 1922 förekom fallskärmshopp på Gärdet, då från flygplan.

Kunde Victor Rolla ha räddats?

Frågan diskuterades mycket i pressen och man presenterade i efterhand flera förslag: Polismästare Rubenson borde genast ha underrättats och två ångbåtar skulle omgående sänts iväg. Polismästaren kunde ha telegraferat till Kommendanten på Vaxholms fästning som disponerade två ångslupar. Om båtar hade skickats ut genast hade man kunnat upplysa mötande fartyg om sökandet efter Victor Rolla.

En kapten på en bogserångare hade sett något landa i Saxarfjärden vid 23-tiden, men trodde att det var en stor fågel. Han hörde inte talas om Rolla förrän han kom till Stockholm dagen efter. Det var dessutom mörkt, solen går ner klockan 21:43 den 29 maj. Det mest troliga var att ballongen med Rolla gick ner bakom Fåglarö vid elva på kvällen och att han var så stelfrusen att han inte kunde röra sig när han hamnade i det kalla vattnet, utan drunknade inom några minuter. Det hade inte varit möjligt för de båtar som var ute att lokalisera honom i mörkret.

Fallskärmen har inventarienummer SSM 1368.

Maria Sundström, konservator, Stadsmuseet

Uppdaterad