Gustaf Wernersson Cronquist

Hamnområde med tågspår och en rad lastkranar på kajen. Glasdiapositivet är medfaret.
Stadsgårdshamnen 1933. Foto: Gustaf W:son Cronquist.

Färgfotograf. Den ojämförligt största samlingen av tidig färgfotografi.

Civilingenjör Gustaf Wernersson Cronquist (1878–1967) var efter sin examen år 1900 verksam inom bland annat tegelindustrin. När de franska bröderna Lumiéres metod för färgfotografi lanserades omkring 1910 blev han som amatörfotograf och kemist intresserad av att utnyttja de nya möjligheterna till verklighetsavbildning.

Utsikt över Klara sjö täckt av is.Klara sjö från Stadshusbron 1927. Foto: Gustaf W:son Cronquist.

Fotografierna – de så kallade autokromplåtarna – var glasdiapositiv i formatet 9x12 som kunde betraktas på en ljuslåda eller visas i en skioptikonapparat.Hans färgbilder utgör den ojämförligt största samlingen av tidig färgfotografi. Den förvärvades 1960 och innehåller drygt 600 autokromer från 1920- och 30-talet. Ett återkommande motiv är hans magnifika utsikt från bostaden Stadsgården 10, intill Slussen och Katarinahissen.

Samlingen är endast en liten del av de färgfotografier som Cronquist sägs ha tagit och som han använde för sina otaliga föreläsningar inom och utanför landets gränser då han höll föredrag om tegel eller visade bilder från alla delar av Sverige.

Tyvärr är många av hans färgbilder i ganska dåligt skick. Det verkar som om de bästa bilderna visats alltför många gånger i alltför varma skioptikonapparater.

Gustaf Wernersson Cronquists bilder, Digitala Stadsmuseets webbplats

Gustaf Wernersson Cronquist – färgfotograf av Rolf Söderberg, Digitala Stadsmuseets webbplats

Autokromer: färgbilder från 1910-talets Stockholm, Digitala Stadsmuseets webbplats

Uppdaterad