Herbert Lindgren

Hamngatan på en provisorisk bro över en stor grop framför de nybyggda hötorgsskraporna.
Hamngatans nya sträckning 1962. Foto: Herbert Lindgren.

Flanörfotograf. Under 1950- och 60- talet strövade Herbert Lindgren ofta omkring med sin kamera och dokumenterade Stockholm – en stad i förändring.

Citykärnan revs under denna tid och en ny stadskärna byggdes upp. Den gamla staden ställs mot den nya i ett stillsamt berättande. Med ett starkt och eget formspråk fångar Herbert Lindgrenstadens grafiska mönster bland gatstenar, räls, ledningsnät, rivningsfasader och nybyggen. Även människorna kommer han nära med sin kamera utan att vara påträngande. Motiven speglar såväl den egna familjens vardagsliv som okända människor i hans omgivning.

Bokbandskonstnär

Självporträtt i närbild på Herbert Lindgren bredvid sin kamera.Självporträtt 1961. Foto: Herbert Lindgren.

Herbert Lindgren (1919–1987) arbetade som grafisk formgivare på Bonniers förlag under mer än 30 år och svarade för att formge många av förlagets böcker under 1960 och 1970-talet.

Han räknas till en av landets absolut främsta bokbandskonstnärer. Genom sitt arbete som grafisk formgivare fick han också möjligheten att avporträttera kända författare och konstnärer.

Herbert Lindgrens bilder, Digitala Stadsmuseets webbplats

Två fotografer: folkhemmets flanör och modernismens blomstersmyckare, Digitala Stadsmuseets webbplats

Uppdaterad