Lennart af Petersens

Man i rock och hatt, med kamera hängande i band runt nacken, håller i en cykel i stadsmiljö.
Lennart af Petersens på uppdrag. Foto: Elsa Eckert Bildnr: Fg 38036

Stadsfotografen som dokumenterade Stockholms förvandling på 1950- och 60-talet.

Som tjugoåring praktiserade Lennart af Petersens (1913–2004), som är född i Kristianstad, vid ett större fotoföretag i Köpenhamn. Tidigt började han delta i fotopristävlingar och 1936 fick han första pris i Svenska Turistföreningens tävling Årets bilder. De lovordade honom för att, som de uttryckte det, ”han gav sitt naturintresse fullt utlopp”. Kort därefter kom han till Stockholm och fick anställning hos den välkände fotografen Arne Wahlberg, där han i grunden lärde sig hantera gråskalan.

Människor i kö för att få köpa strömming från en vagn.Strömmingskö på Kornhamnstorg 1943. Foto: Lennart af Petersens.

Efter några år med olika anställningar blev han 1942 anställd hos Stockholms stadsmuseum där han blev kvar till 1978. Hans huvuduppgift var att dokumentera huvudstaden, inte minst under omvälvningen av City. Finstämt fångade han stadens själ i bilder som främst handlar om livet i den stad som gick förlorad, men även hur staden återuppstod och på nytt togs i anspråk. Inget undgick hans öga. Allt från arkitektoniska och enskilda detaljer till människor och deras sociala samspel fångades på hans över hundra tusen negativ.

Många fotoprojekt

Samtidigt som han arbetade på museet var han engagerad i många andra projekt. Turistföreningen var en mångårig samarbetspartner, liksom konsthistorikern Christian Elling. Tillsammans med honom gjorde han, bland annat, böckerna ”Stockholms hjärta" (1949) och "Rom" (1967). Boken "Klara. en stadsdel i förvandling” (1957) och ”Östermalm” (1962), producerades i samarbete med författaren Per Wästberg.

Sergels torg under uppbyggnad fotograferat från Hamngatan.Sergels Torg 1964. Foto: Lennart af Petersens

Under en följd av år levde Lennart af Petersens koncentrerat med i förvandlingen av de stadsdelar han skildrade och lyckades fånga livet som det tedde sig för människorna som levde där. Efter pensioneringen slutade han inte att fotografera utan återvände till Klara och det nya City. I boken ”Från Klara till City”, som kom ut 1985, ställde han sina gamla bilder mot nya. Skickligt knöt han ihop dåtid med nutid och synliggjorde förändringarna i stadsrummet.

Lennart af Petersenspriset

År 2003 instiftade Stockholms stad ett fotopris i Lennart af Petersens namn. Priset delas ut till en fotograf som skildrar Stockholm på ett personligt och konstnärligt vis. Prissumman på 100 000 kronor delas ut vartannat år.

Lennart af Petersens bilder, Digitala Stadsmuseets webbplats

Lennart af Petersens, Stockholmskällans webbplats

Lennart af Petersenspriset

Uppdaterad