Svenska Dagbladet 1928–1960

Slussen med mängder av människor.
Invigning av Slussen i oktober 1935. Foto: Svenska Dagbladet.

Allt från kungahuset och medaljutdelningar till trafikolyckor och husmorsgymnastik dokumenterat av Svenska dagbladets fotografer.

Svenska Dagbladet skänkte samlingen till Stadsmuseet i början av 1970-talet. En stor del av bilderna finns nu digitaliserade och tillgängliga för allmänheten.

Hundra tusen negativ

Bilderna, som ingick i en samling med över hundratusen negativ, är av stort kulturhistoriskt värde eftersom de speglar viktiga händelser och personer i Stockholms historia under ett intressant skede av 1900-talet. Fotografierna, som skildrar allt från kungahuset och medaljutdelningar till trafikolyckor och husmorsgymnastik, ger även en unik inblick i dagspressbildens utveckling.

Projektet

Arbetet med att ta hand om det gigantiska material som Svenska Dagbladet skänkte till Stadsmuseet pågick 2006–2008 ochinnebar stora utmaningar för projektgruppen som bestod av två antikvarier, en konservator och två fotografer. Det första som behövde göras var en kvalitativ bedömning ur en kulturhistorisk aspekt, där man tittade på bland annat historiska händelser, miljöer, människor, livsvillkor och genusperspektiv.

Tekniska och estetiska aspekter

Bilolycka och folksamling på Hägerstensåsen.Bilolycka och folksamling på Hägerstensåsen 28 juli 1952.Foto: Herman Ronninger, SvD.

Hänsyn togs även till tekniska och estetiska aspekter när de utvalda negativens tillstånd skulle bedömas, rengöras, emballeras om, skaderegistreras och digitaliseras. Många av dem var svåra att hantera på grund av materiella skäl och ur arbetsmiljösynpunkt. Under hela perioden användes till exempel gasmasker eftersom nitratnegativ avger giftiga ångor.

De estetiska aspekterna var inte heller oviktiga i urvalsprocessen. Välkomponerade bilder av god fotografisk kvalitet får stor genomslagskraft när de publiceras och därmed är de väl värda att bevaras, inte minst med tanke på kommande utställningar och publikationer. Dessutom bidrar dessa guldkorn till databasens attraktionskraft.

Fotografier ur samlingen, Digitala Stadsmuseets webbplats

Uppdaterad