Förslag till Nationalmuseum på Kungsklippan. Carl Stefan Bennet,1845.

Rörbys Stockholm: Staden som inte blev

Datum:

Tid:

Plats: Stadsmuseet, hörsalen plan 2

Pris: 40–80 kr

Hör Martin Rörby berätta om storstilade planer, hemliga projekt och djärva visioner om Stockholm – som aldrig blev av.

Genom århundradena – alltifrån stormaktstiden till vår egen samtid – har det gjorts upp storstilade planer för hur Stockholms stadsbild och arkitektur ska kunna förändras för att bättre leva upp till framtidens behov och önskningar.

Det har handlat om hemliga projekt utarbetade i hovets närhet, djärva visioner framtagna på privat initiativ och stora arkitekt- och stadsplanetävlingar initierade av staden eller staten. Nästan alla de här projekten har det gemensamt att de tog liten, eller ingen alls hänsyn till vad som redan fanns på platsen eller i området det gällde.

Att studera de här ofta mycket genomgripande förslagen till hur Stockholm skulle kunna ha omstöpts, säger mycket om tiderna då de kom till. Men också om viljan som ständigt har funnits att återuppfinna vår stad – nyare, bättre och vackrare!

Föreläsare

Martin Rörby, arkitekturhistoriker, berättar.

Köp biljett

Du behöver köpa biljett till evenemanget.

  • Vuxen, 80 kronor
  • Barn/ungdom till och med 18 år, 40 kronor

Tillgänglighet

  • Hörselteknisk utrustning
Om ikoner för tillgänglighet

Rörbys Stockholm

I en serie spaningar låter vi författaren, debattören och folkbildaren Martin Rörby titta närmare på Stockholms arkitekturhistoria och utveckling.