Kunskap och samlingar

Utforska Stockholms historia med hjälp av Stadsmuseets samlingar och kunskap.

Barn på Tjärhovsgatan 32. Foto: Lennart af Petersens, 1957.

Digitala Stadsmuseet

I Digitala Stadsmuseet hittar du fotografier, konst, texter och dokumentation från Stadsmuseet. Här visas bredden i våra samlingar och verksamheter. Äldre och nyare fotografier, oljemålningar, byggnadshistoriska och arkeologiska rapporter är några exempel på vad du kan hitta.

Salongen

Salongen är Stadsmuseets bibliotek och forskarrum. Här kan du söka svar på frågor om Stockholms historia, samtid och framtid.

Stockholmskällan

I Stockholmskällan hittar du material som på olika sätt berättar om Stockholms och stockholmarnas historia. Den primära målgruppen är elever och lärare, från grundskolans årskurs 6 till och med gymnasiet. Materialet är bearbetat och anpassat efter målgruppen.

Och om du vill kan du följa oss i sociala medier där vi tillsammans skapar berättelsen om vår stad.

Fråga Stadsmuseet

Telefontider
torsdag 14.00–17.00
Hit kan du vända dig med frågor om Stockholm, stadens historia och byggnader. Vi svarar även på frågor om fotografier i våra samlingar.
Telefon
Telefon 08-508 31 620
E-post
E-post fraga.stadsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad