Foto: Mattias Ek.

Om Stadsmuseet

Stadsmuseets uppgift är att öka kunskapen om och intresset för Stockholms historia.

Stadsmuseet är en kunskapsinstitution som värnar om Stockholms gemensamma minne och kulturarv. Vi forskar och dokumenterar, inventerar, publicerar och förmedlar kunskap om vår stad. Vi förvaltar omfattande samlingar som ständigt växer.

Genom att förstå hur staden vuxit fram och hur skiftande livet varit för stockholmare under olika tider får vi bättre möjligheter att förstå dagens stad.

Du kan ta del av utställningar, visningar, stadsvandringar och andra aktiviteter som ger möjlighet till upplevelser, lärande och fördjupning för både barn och vuxna.

Kontakt och adresser

Har du frågor om Stadsmuseets verksamhet eller söker adresser och telefonnummer? Kontakta oss!

Biljetter och villkor

En del av Stadsmuseets utbud kräver att du har en biljett.

Mer om Stadsmuseet

Organisation

Tillsammans med Medeltidsmuseet (Stadsmuseets systermuseum), Stockholm konst och Stockholmia – forskning och förlag, bildar Stadsmuseet avdelningen Museer och konst, en del av Stockholms stads kulturförvaltning.

Organisationsnummer
212000-0142

Fakturaadress
Kulturförvaltningen
Kund-ID STH115
Box 90111
120 21 Stockholm

Fakturareferens
Samtliga fakturor ska innehålla ett inköpsnummer om beställaren har angett ett sådant. Saknas inköpsnummer ska leverantören ange referenskod (KST) i ”Er referens”-fält eller liknande som uppgivits vid beställning.

Uppdaterad