John Hood med sin grupp ashantier/amazoner i Helsingfors, 1889. Bild med tillstånd av Collection Rainer E. Lotz, Bonn.

Boksläpp: Föreställningar

Datum:

Tid:

Plats: Hörsalen, plan 2

Pris: Gratis

Ta del av en ny biografi om nöjesentreprenören John Hood och hans krokiga karriär.

John Hood var en svart man som kom till Stockholm sommaren 1877. Plötsligt en dag stod han där, i ett tält på Djurgården i Stockholm, med sina boaormar och presenterade sig som ormtjusare från Borneo. Han framträdde också som zulukrigare från Sydafrika och kannibal från Australien.

John Hood arbetade med en typ av underhållning som känns främmande idag – vad som nu kallas ”human zoo”. Hans tid var präglad av koloniala och imperialistiska idéer som fortfarande kastar långa skuggor över världen. Det var inte meningen att en man som han skulle kunna göra karriär, men han gjorde det ändå. Han byggde sin egen framgång på exotism och rasism. Hur kunde han göra det?

I Johanna Bergs biografi om nöjesentreprenören John Hood följer vi hans krokiga väg från så kallad vilde, till internationellt verksam impressario för stora västafrikanska show-grupper. I hans spår får läsaren inblick i den värld han var verksam i. Modernisering, industrialisering och urbanisering präglade Europa. Det var också en miljö där internationella underhållare obesvärat tog sig över gränserna för att möta en omättlig efterfrågan på spektakel.

Samtal

Johanna Berg, Världskulturmuseerna, och Maureen Hoppers, rådgivare, strateg och styrelseordförande för CinemAfrica, i samtal med Anna Furumark, Stadsmuseet.

Arrangör: Stockholmia förlag.