Charlotte Gyllenhammar: Dö för dig/Slå rot. Foto: Giulia Cairone.

Ny offentlig konst i Stockholm

Datum:

Tid:

Plats: Stadsmuseet, hörsalen plan 2

Pris: Gratis

Hör om vad som hänt under senaste året i stadens offentliga rum och verksamheter.

Stockholm konst ser till att nya konstverk tar plats på gator och torg, i parker och bostadsområden, i förskolor och skolor, i omsorgsboenden och i stadens fastigheter. En del verk är permanenta, andra är tillfälliga konsthändelser.

Varje år ges en katalog ut där alla nya offentliga verk som kommit på plats under de senaste 12 månaderna, genom enprocentsregeln, presenteras i bild och text.

Föreläsare

Stefan Hagdahl, enhetschef för Stockholm konst, berättar och reflekterar kring de olika verken och miljöerna.

Tillgänglighet

  • Hörselteknisk utrustning
Om ikoner för tillgänglighet