Hamnmotiv från Gustavia på S:t Barthelemy. Sjöhistoriska museets samling.

INSTÄLLT: Spöken från historien i stadsrum och barnkammare

Datum:

Tid:

Plats: Stadsmuseet, hörsalen plan 2

Pris: 40–80 kr

Evenemanget är tyvärr inställt.

Ett samtal om spår från äldre tiders tankar och arv som idag framstår som minst sagt problematiska.

Runtomkring oss, i tapeter och i bruksföremål, i konst och litteratur finner vi spår av det förflutna. Ibland berättar de en historia vi helst vill glömma. Historier om storslagna ambitioner, men också om kolonisering, förslavande av människor och rasism. Romantiserade avbildningar av förtryck från en svunnen tid, eller rasism förklädd till forskning.

Spåren ger oss också ledtrådar till hur bilden av den Andre har växt fram i vårt land. Varför är det relevant att lyfta fram dessa förträngda historier och finns det risker med konst som är i dialog med problematiska delar av Sveriges historia? Hur har avbildandet av den Andre påverkat idén om en svensk identitet? Är det förljugna och vilseledande värt att minnas och i så fall varför?

Medverkande

I samtalet deltar Nina Mangalanayagam, konstnär och lektor i fotografi på HDK-Valand. Deltar gör även Maja Hagerman, författare och filmare, konstnärlig lektor i bildproduktion vid Högskolan i Dalarna, som bland annat skrivit boken ”Käraste Herman” (2015) om rasbiologen Herman Lundborg, vilken nominerades till Augustpriset. Samtalsledare: Erik Wickman, programproducent.

Köp biljett

Du behöver köpa biljett till evenemanget:

  • Vuxen, 80 kronor
  • Barn/ungdom till och med 18 år, 40 kronor

Tillgänglighet

  • Hörselteknisk utrustning
Om ikoner för tillgänglighet