""
Spårvagn på linje 16 stannar till på hållplats Aspudden. Foto: Dahllöf, årtal 1922–1929. Spårvägsmuseets arkiv.

Aspudden från torp till hipp närförort

Datum:

Tid:

Plats: Aspudden

Pris: 75–150 kr

Följ med på en historisk vandring genom platsens olika skepnader och bruk fram till dagens attraktiva bostadsområde.

Ursprungligen var Aspudden ett torp under Hägerstens gård, där bland annat Bellmans syster bodde på 1700-talet.

På 1800-talet fanns här frukt- och tobaksodlingar och vid Vinterviken tillverkade Nobel dynamit.

Åren 1910–1911 byggdes det många bostadshus i området, främst för arbetare och hantverkare. Aspudden kom senare att bli ganska förslummat innan området rustades upp.

Tillfällen sommaren 2024

  • Fredag 7 juni 18.00–19.30
  • Torsdag 12 september 17.00–18.30

Guide

Michael Ketzel, museipedagog, leder vandringen.

Köp biljett

Du behöver köpa biljett till evenemanget:

  • Vuxen, 150 kronor
  • Barn/ungdom till och med 18 år, 75 kronor

Praktisk information

Vandringen är cirka 1 kilometer. Samlingsplats står på biljetten.

Det går bra att delta med rullstol och med barnvagn.