Bilhall i Fordhuset på Tullvaktsvägen i Frihamnen. Foto: Axel Swinhufvud, årtal 1931–1940.

Rörbys Stockholm: Bilstaden

Datum:

Tid:

Plats: Stadsmuseet, hörsalen plan 2

Pris: 40–80 kr

Ända sedan bilen gjorde entré i Stockholm i slutet av 1800-talet, har det skapats byggnader och anläggningar speciellt för den. Det har handlat om alltifrån sammansättningsfabriker, karosserimakerier och försäljningshallar till verkstäder, bensinstationer och parkeringshus. Men bilen har även drivit fram större inslag i stadsbilden som broar och mer komplexa trafikmaskiner.

Hur har utvecklingen sett ut under de drygt 130 år som nu gått med bilen som en del i vårt stadsliv? Vilka är höjdpunkterna i den Stockholmska bilarkitekturen? Och vilka är flopparna?

Föreläsare

Martin Rörby, arkitekturhistoriker, berättar.

Köp biljett

Du behöver köpa biljett till evenemanget:

  • Vuxen, 80 kronor
  • Barn/ungdom till och med 18 år, 40 kronor

Tillgänglighet

  • Hörselteknisk utrustning
Om ikoner för tillgänglighet

Rörbys Stockholm

I en serie spaningar låter vi författaren, debattören och folkbildaren Martin Rörby titta närmare på Stockholms arkitekturhistoria och utveckling.