Under några sommarveckor 1943 undervisade lärarinnan Karin Hartman vuxna och barn i den första skolan för kelderashromer i familjen Taikons tält i Lilla Sköndal. Foto: Vimar Ericsson, Svenska Dagbladet.

Staden & vi: En lång historia

Datum:

Tid:

Plats: Stadsmuseet, Salongen plan 1

Pris: Gratis

En kort föreläsning om Sveriges nationella minoriteter. Hör om språk, arv, historia och identitet.

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är Sveriges nationella minoriteter.

I århundranden har de levt och verkat här i ett mångkulturellt och flerspråkigt samhälle. De har också drabbats av förtryck som förföljelse, förbud, rasbiologi och försvenskningspolitik. Få känner till den långa historia som dessa fem minoriteter har. Vet du till exempel vad Mariebergs porslinsfabrik, Lappkärrsberget och Finska himlen har gemensamt?

Rätten till sitt språk, sin historia och sitt arv är central i lagen om nationella minoriteter: att kunna identifiera sig själv, både som grupp och individ. Under föreläsningen får du höra om kampen för att existera på samma villkor som majoritetsbefolkningen, vad det innebär att kulturen värderas och uppmärksammas, om handel, platser, resor och arbeten. Vad betyder egentligen minoritetsspråket för människor med minoritetstillhörighet?

Föreläsare

Minja Hjorth, etnolog, berättar.

Gratis

Ingen föranmälan eller platsbokning.

Tillgänglighet

Det går bra att delta med rullstol och med barnvagn.

Staden & vi

I programserien Staden & vi möter du Stadsmuseets och Medeltidsmuseets personal som berättar om vår stad genom aktuella projekt, dokumentationer och arbetsområden.

En föreläsning är 20–30 minuter. Därefter finns tid att ställa frågor.