På Norr Mälarstrand började nya hus uppföras på 1880-talet av framstående arkitekter. Husen ställdes med kortsidorna ut mot Riddarfjärden. Foto: Gustaf W:son Cronquist, 1931.

Quiz om Kungsholmen

Datum:

Tid:

Plats: Stadsmuseet, Salongen plan 1

Pris: Gratis

Tävla om vem som vet mest om stadsdelens historia.

Kungsholmen, Västermalm, Munklägret – kärt barn har många namn. Vad vet du om stadsdelens byggnader, verksamheter och personer genom historien? Kom och testa dina kunskaper. Vinnaren får pris!

Frågeledare

Johanna Karlsson, enhetschef, och Annika Jägerholm, antikvarie, leder frågesporten.

Gratis

Ingen föranmälan eller platsbokning.