Hjalmar Branting håller tal i Södra folkparken. Foto: A Malmström, 1934.

Staden & vi: Västberga från jordbruk till industriområde

Datum:

Tid:

Plats: Stadsmuseet, Salongen plan 1

Pris: Gratis

En kort föreläsning om ett av Stockholms stora verksamhetsområden och dess historia.

Vi följer hur Västbergatrakten på ganska kort tid förändrades från ett öppet jordbrukslandskap till att på 1970-talet utgöra stadens största industriområde.

Vi gör nedslag i olika tider, från den gamla Västberga gård via efterkrigstidens småverkstäder och internationella storföretag till dagens enorma logistikcentraler.

Du får även höra om arbetarrörelsens närvaro i området i form av den idag rivna Södra folkparken, där den socialdemokratiske statsministern Hjalmar Branting talade och en av stadens största dansbanor fanns.

Föreläsare

Per Olgarsson, byggnadsantikvarie, berättar.

Gratis

Ingen föranmälan eller platsbokning.

Tillgänglighet

Det går bra att delta med rullstol och med barnvagn.

Staden & vi

I programserien Staden & vi möter du Stadsmuseets och Medeltidsmuseets personal som berättar om vår stad genom aktuella projekt, dokumentationer och arbetsområden.

En föreläsning är 20–30 minuter. Därefter finns tid att ställa frågor.