Karungi bangård i Tornedalen, cirka 1915. Järnväg och sjöfart för handel, resor och migration har historiskt knutit samman Tornedalen och Stockholm. Foto: Mia Green. Arkiv: Norrbottens museum.

Tornedalen i Stockholm

Datum:

Tid:

Plats: Stadsmuseet, hörsalen plan 2

En fullspäckad dag om tornedalsk kultur och historia med bland annat samtal, musik och sagoläsning.

Tornedalingar är den minst kända av Sveriges nationella minoriteter, nära knuten till Tornedalen på gränsen mellan Sverige och Finland. Det bor också många tornedalingar i Stockholm, som ofta vill återanknyta till sin kultur och sin historia, eller dela erfarenheter av att vara tornedaling i diaspora.

Till ”Tornedalen i Stockholm” bjuder vi in alla med nyfikenhet och intresse för tornedalsk kultur och historia. Under dagen samtalar historiker och politiker om minoritetens plats i Sveriges historia, och om dagens minoritetspolitik. Författare och musiker gestaltar Tornedalens rika kulturarv. För barn och deras vuxna blir det bland annat sagostund på svenska och meänkieli.

Med evenemanget uppmärksammar vi att ett år har gått sedan Sanning- och försoningskommissionen för tornedalingar, kväner och lantalaiset lämnade sitt betänkande ”Som om vi aldrig funnits” till kulturministern. Rapporten belyser övergrepp mot den nationella minoriteten tornedalingar genom historien. Inte minst assimilerings­politiken under 1900-talet, som lett till att minoriteten förlorat delar av sitt kulturarv, språk och rätt till traditionella näringar.

Huvuddelen av programmet hålls i hörsalen på plan 2 men vi kommer även att hålla till i andra lokaler i Stadsmuseet. Program med tider och platser kommer efter sommaren!

Evenemanget är producerat i samarbete med Elingius. Med stöd av Kulturrådet, Region Norrbotten och Stockholms stad.

Gratis

Ingen föranmälan eller platsbokning.

Tillgänglighet

  • Hörselteknisk utrustning
Om ikoner för tillgänglighet