Foto: Mattias Ek.

Hitta i huset

Se vad som finns på Stadsmuseets tre (och ett halvt) plan.

Plan 0

Du kommer till plan 0 via trappor eller hiss från torget ovanför. Här nere vid borggården finns Stadsmuseets entré med informationsdisk, butik, introduktionsrum och kapprum. Vid hisshallen finns Mellanrummet för familjer och för dig som har med dig egen matsäck.

Det finns en tillfällig utställning i Tunnvalvet vid sidan om introduktionsrummet med en egen ingång för dig med rullstol eller barnvagn. Bredvid informationsdisken finns toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad och har skötbord. Här finns även en hjärtstartare.

På motsatta sidan av våningsplanet finns museets kafé, med tillgänglighetsanpassad toalett. Här finns också utställningsrummet Kafévalvet.

I introduktionsrummet på plan 0 får du en överblick över Stockholms historia. Foto: Mattias Ek.

Plan 1

Trappan och hissen i mitten av huset leder upp hit till plan 1. Till vänster om trappan börjar Stockholmsutställningen med delen Kungens stad. Utställningen fortsätter till höger om trappan med Huvudstaden. Här finns även vårt bibliotek och forskarrum som heter Salongen samt en tillgänglighetsanpassad toalett med skötbord. I Källarstugan har vi olika program.

Plan 2

Till vänster om trappan i mitten av huset finns utställningens delar Industristaden och Modern stad samt toaletter. Till höger om trappan finns Handelsstaden och toaletter varav en är tillgänglighetsanpassad. Hörsalen är utrustad med hörslinga.

Plan 3

Till vänster om trappan mitt i huset finns utställningens del Stad i världen och toaletter. Till höger om trappan finns tillfälliga utställningar – om du har rullstol eller barnvagn följer du skyltarna dit från hissen.

Det finns ett till litet våningsplan som man bara kan nå via en ganska brant trappa. Här på uppe på plan 3,5 finns Familjen Pihlqvists hem.

Uppdaterad