Boka för grupp: Från Röda bergen till Hagastaden

Bostadshus i luftig gatubild.
Kvarteret Motorn, korsningen Västeråsgatan/Upplandsgatan. Foto: G Heurlin, 1927.

Följ med på en tidsresa från ett nytänk i stadsbyggnad till ett annat drygt 100 år senare.

Vår vandringen börjar vid bostadskvarteret Motorn som stod färdigt för drygt hundra år sen. Här i Rödabergsområdet upphörde den täta kvartersstaden och ett nytt stadsideal tog form med lummiga storgårdskvarter.

Nybildade kooperativa bostadsföreningarna byggde moderna bostäder till rimliga kostnader för sina medlemmar. Röda bergen låg då i utkanten av staden intill Norra station som lockade till sig stora arbetsplatser.

Med den nya stadsdelen Hagastaden byggs nu Stockholm ihop med Solna. Vid Torsplan har nya generationers stockholmare flyttat in i Stockholms högsta bostadshus, Norra tornen.

Språk: svenska
Längd: cirka 1,5 timme
Sträcka: cirka 2 kilometer
Plats: nordvästra Vasastaden
Guide: Ulrika Sax, författare och bostadsforskare

Tillgänglighet

Rödabergsområdet är kuperat men det går att komma fram med rullstol och med barnvagn.

Gruppbokning

Läs mer om priser och bokning

Uppdaterad