Vid matsalsbordet samlas familjen Andersson för måltider, socialt umgänge och vardagspyssel. Foto: Alexander Mahmoud.

Blockmakarens hus 1917

Det återställda huset berättar om livet i bostadsbristens Stockholm vid 1900-talets början.

År 1917 bor blockmakare Gustav Andersson, hans fru Katarina och deras vuxna söner i huset på Stigbergsgatan 21. Gårdshuset hyrs av Emilia Gustavsson, en änka med fem barn.

Huset är återställt till hur det såg ut då. Här visar vi hur livet i Stockholm kunde te sig i början av 1900-talet då bostadsbristen var svår.

Det kan bli trångt och stökigt när verkstadsarbetet samsas med vardagslivet för familjen Andersson. Foto: Alexander Mahmoud.

Blockmakare Andersson är anställd vid flottan och svarvar block som används i de stora segelfartygens riggar. Verkstaden har han hemma.

Hyresgästen Emilia Gustavsson arbetar efter sin makes bortgång bland annat som tidningsbud. År 1923 flyttar hon och barnen ut efter att ha kämpat med kyla och råttangrepp.

I Anderssons mörka, minimala kök på övervåningen lagas mat till hela familjen. På söndagarna kan det i stället bli lunch på Berns salonger. Foto: Alexander Mahmoud.

Trähusen på Stigbergsgatan

Blockmakarens hus finns bland flera andra kulturhistoriskt värdefulla 1700-talshus på Stigbergsgatan, östra Södermalm. De övriga röda trähusen på gatan har moderniserats. Husen ägs och förvaltas av AB Stadsholmen.

Blockmakarens hus uppfördes i början av 1700-talet och har genomgått flera förändringar sedan det byggdes. Nuvarande huset består av två sammanbyggda trähus som var permanent bebodda ända fram till 1975. Stadsmuseet övertog huset och öppnade det som museum i maj 1982.

Olika sätt att uppleva Blockmakarens hus

Du kan följa med på visningar av Blockmakarens hus under sommarhalvåret.

Uppdaterad