Nöjespalatset Sveasalen på Hamngatan 18 under rivning. Till höger Blanchs café. Foto: Axel Swinhufvud, 1913.

Kommande: Nya Stockholm

Möt stadens invånare i en tid när teknik, relationer, vardagsliv och institutioner förändras i grunden.

Besök utställningen

När: 30 november 2024–30 augusti 2026
Var: Plan 3
Fri entré

Stockholm förändras ständigt. Årtiondena kring sekelskiftet 1900 är förnyelsen särskilt påtaglig. Då går Stockholm från att vara lantlig skärgårdsstad till att bli modern huvudstad. Befolkningen fördubblas. Konflikter, oroshärdar och motsättningar kommer i dagen. Många bejakar det nya, andra ser något värdefullt gå förlorat.

I utställningen får du uppleva denna brytningstid genom hundratals aldrig tidigare visade föremål, teckningar och fotografier ur Stadsmuseets samlingar. Till detta kommer visningar, stadsvandringar och föreläsningar.

Uppdaterad