Konst och litteratur

Två män och två kvinnor vid ett bord. En man står upp och samtalar med den andre mannen som läser en bok. En av kvinnorna handarbetar. I bakgrunden syns växter och en bokhylla med prydnadsföremål.
Foto: Otto Balke, okänt årtal.

Vill du lära känna den offentliga konsten i staden? Eller är du nyfiken på miljöerna i stockholmslitteraturen?

Staden har lyckats frambringa många konstnärer och författare. Hör berättelserna om personerna, konstverken, böckerna och miljöerna och gör historiska nedslag i ett Stockholm i ständig förändring. 

Uppdaterad