Boka för grupp: Folkhemmet i Årsta

Torg med mönstrad fasaddekor.
Årsta torg med biograf Forum till vänster och passagen mot Hjälmarsvägen. Okänd fotograf, årtal 1943–1955.

Lär känna folkhemmets idéer och hur de tog sig uttryck i stadsbyggnad och arkitektur i Årsta.

Vi har levt med det svenska folkhemmet under stora delar av 1900-talet och gör det delvis fortfarande. Folkhemmet som både teori och praktik är den mest genomgripande omvandlingen av svensk bostadspolitik och bebyggelsehistoria. Sverige tog sig i rekordfart från usel boendestandard till den högsta i Europa.

Vandringen fogar in folkhemsbygget i internationella sammanhang. Vi pratar om planeringen av Årsta i ljuset av folkhemstankarna. Vi vandrar från de tidigaste byggnaderna, förbi några unika arkitektoniska godbitar och pratar om områdets speciella centrumplanering.

Språk: svenska
Längd: cirka 1,5 timme
Sträcka: cirka 2,7 kilometer
Plats: Årsta öster om centrum
Guide: Eva Larsson, byggnadsantikvarie

Tillgänglighet

Det går bra att ta sig fram med barnvagn eller rullstol.

Gruppbokning

Läs mer om priser och bokning

Uppdaterad