Bildanvändning

Vid publicering ska du ange upphovsman och källa. Du ansvarar för att du har eventuella nödvändiga tillstånd att publicera bilden.

Upphovsman och källa

Du ska skriva fotografens namn samt Stadsmuseet i Stockholm i anslutning till publicerad bild eller i separat bildförteckning. Vid publicering av konstverk ska du ange konstnärens namn.

Ditt ansvar vid publicering

Du ansvarar för att du har eventuella nödvändiga tillstånd att publicera bilden. Du kan behöva godkännande av upphovsmannen eller den som äger rättigheterna. Det gäller till exempel för alla typer av avbildade konstnärliga verk.

Du får heller inte använda eller ändra bilden på ett sätt som kan kränka upphovsmannen eller en avbildad person.

Referensexemplar

Om bilden trycks ser vi gärna att du skickar ett exemplar av publikationen till Stadsmuseets bibliotek. Oftast registreras publikationen sedan i Stadsmuseets bibliotekskatalog och Kungliga bibliotekets katalog LIBRIS.

Stadsmuseet
Biblioteket
Box 15025
104 65 Stockholm

E-post: biblioteket.stadsmuseum@stockholm.se

Användning i reklam och integritet

Enligt lag om namn och bild i reklam (1978:800) måste en person som går att känna igen själv ge samtycke till reklamanvändning. Ansvaret för detta vilar helt på den som publicerar bilden.

I övrigt hänvisar vi till lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (1960:729; 2005:359; 2005:360) samt till dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppdaterad