Foto: Mattias Ek.

Inventering av stadens kulturmiljöer

Stadsmuseet tar fram kunskapsunderlag för klassificering, vårdprogram eller inför en ombyggnad.

Stadsmuseet är stadens kompetens i kulturmiljöfrågor. Stadsmuseet tar fram olika typer av inventeringar och kunskapsunderlag åt stadens övriga förvaltningar och bolag.

En inventering är en undersökning av en fastighet, till exempel byggnader, anläggningar och grönytor. Inventeringen blir ett underlag som används för kulturhistorisk klassificering, för vårdprogram eller på annat sätt inför utveckling av ett område eller ombyggnad av en miljö.

Inventeringen kan innehålla information om byggår, byggherre, arkitekt och ursprungsritningar. Den visar även på vilket sätt miljön har förändrats under åren. Dessutom innehåller den aktuell dokumentation av miljön. Stadsmuseet lägger stor vikt vid att på ett lättillgängligt sätt beskriva hur de kulturhistoriska värdena tar sig utryck i just den aktuella miljön.

I Digitala Stadsmuseet hittar du många olika sorters inventeringar till exempel av bostadshus, skolhus, industrier, parker, begravningsplatser, torg, broar, hela stadsdelar och anläggningar. Här hittar du även fotografier, faktablad och allmänna råd om förvaltning, renovering och restaurering av våra kulturmiljöer.

Uppdaterad