Frisörer på hipp salong i Skarpnäck. Foto: Peter Ortvik.

Tillbaka till 80-talet

Hjälp Stadsmuseet att minnas 1980-talet!

I ett flerårigt projekt samlar Stadsmuseet in stockholmarnas egna minnen från 1980-talet. Vi är intresserade av personliga berättelser, föremål och fotografier från det spännande och mycket varierande decenniet.

Det börjar bli bråttom

Det händelserika 1980-talet ligger 30 till 40 år tillbaka i tiden. I våra magasin och arkiv saknas dock till stor del föremål, fotografier, berättelser och andra handlingar från det betydelsefulla decenniet. Tiden börjar bli knapp att bevara människors minnen, föremål och fotografier. Mellan åren 2022 och 2026 arbetar Stadsmuseet därför med att bygga upp kunskap om årtiondet.

Personliga minnen bevaras för framtiden

Kunskapen ska ligga till grund för bland annat utställningar, forskning och publikationer och kommer att bevaras för framtiden. Särskilt intresserar vi oss för personliga skildringar av decenniet, gärna kompletterade med föremål eller fotografier.

Kompletterar och nyanserar historieskrivningen

– Berättelser konkretiserar, säger Bo Larsson som tillsammans med Minja Hjorth leder det insamlande arbetet. Han fortsätter:

– Genom dem kan vi identifiera oss med forna tiders människor och skapa förståelse för levnadssätt. Den här sortens berättelser kan också komplettera, nyansera och till och med problematisera den ’stora’ historieskrivningen eller skildringar som fördes fram av massmedia och på andra ställen. Vi som arbetar med den närliggande historien eller samtiden är så lyckligt lottade att vi kan fråga människor som lever nu.

Deltagarna formar inriktningen

Meningen är att projektet ska formas efterhand, beroende på vad deltagarna vill berätta om. Men fokus ligger hela tiden på enskilda människors berättelser och erfarenheter. Under hela projekttiden intervjuar vi människor.

Insamling av berättelser

Under 2022 inleddes arbetet med att hitta vägar framåt tillsammans med stockholmare. Då bjöds allmänheten in att dela med sig av sina berättelser från årtiondet, genom medtagna föremål eller fotografier. Utifrån de förslag vi fick har vi intervjuat och samlat in föremål. Många berättade om musik. 2024 riktar insamlingen därför in sig på musikminnen.

Frågelistor

Under 2024 släpps flera frågelistor på temat musik. Håll utkik i sociala medier och här på webbplatsen!

Samtalscirklar

Under hela projektperioden har man kunnat delta i samtalscirklar. Tanken är att man i en mindre grupp samtalar om ett särskilt ämne och hjälper varandra att minnas. Samtalen spelas in och sparas för framtiden.

Var med och berätta

Du kan delta i våra samtalscirklar eller svara på våra frågelistor. Om du vill bli intervjuad eller har förslag på personliga föremål eller fotografier som du tycker att vi ska samla in, hör av dig!

Du kan kontakta oss via e-post.
E-post: stadsmuseet@stockholm.se

Uppdaterad