INVSN (Invasionen) från Umeå med Dennis Lyxzén som frontfigur river loss sista kvällen på Debaser Slussen, 2013. Foto: Johan Stigholt.

Samtidsdokumentation

En stad är mer än sina byggnader. Inte minst människorna som lever och verkar i den. Stadsmuseet samlar in och förvaltar material om människor som levt och lever i Stockholm.

Syftet med dokumentationen är att dokumentera och för framtiden bevara materiella och immateriella minnen, erfarenheter och dagsaktuella fenomen från miljöer och människor i Stockholm.

Oftast används etnografiska fältarbetsmetoder som frågelistor, intervjuer, deltagande observation, fotografering, filmning och arkivbaserade studier. Till största del sker arbetet i projektform och i samarbete med andra organisationer och institutioner – och med stockholmarna själva.

Vill du själv dokumentera din samtid?

Stadsmuseet har bland annat som uppgift att dokumentera vår stad. Men vi hinner tyvärr inte med att gå vidare med alla bra förslag vi får in. Därför har vi gjort en vägledning till hur man kan arbeta med dokumentation på egen hand, med metoder som vi på Stadsmuseet själva använder i vårt arbete.

Aktuella projekt

Uppdaterad