DIGARV

DIGARV är ett forskningsprogram som syftar till att främja digitalisering och tillgängliggörande av kultursamlingar med fokus på humaniora och samhällsvetenskap.

Inom ramen för DIGARV-programmet ingår bland annat att anordna gemensamma aktiviteter och workshoppar för kompetensutbildning. De riktar sig såväl till forskare inom DIGARV-programmet som forskarsamhället i stort, verksamma inom kulturarvssektorn och den intresserade allmänheten.

Från och med 2022 samordnas och administreras programmet av Stadsmuseet i Stockholm.

Läs mer om projektet

Uppdaterad