Amerikanskan och svenskättlingen Esther Larson samlar material till sin doktorsavhandling om svenska resenärers intryck av Amerika tiden före den stora emigrationsvågen. Foto: Herman Ronninger/Svenska Dagbladet, 1950.

Forskning

På Stadsmuseet förenas forskare från bland annat arkeologi, etnologi och konstvetenskap i intresset för staden.

I Stadsmuseets arkiv och samlingar finns en skattgömma av minnen och föremål som berättar om Stockholms historia. Här erbjuds forskarservice.

Externfinansierade forskningsprojekt drivs av avdelningens egna forskare i samverkan med akademi och andra kulturarvs­institutioner. Det bidrar med ny kunskap och perspektiv i enlighet med verksamhetens forskningsprogram. Seminarier och forsknings­konferenser arrangeras och forskningsresultat presenteras genom publikationer, utställningar, fördrag och stadsvandringar.

Avdelningen administrerar Stockholm stads PRISMA-konto, varigenom forsknings­ansökningar görs. Kontaktperson är Rebecka Lennartsson.

Stadens mikrohistorier

Avdelningens sammansättning av kompetenser, samlingarnas kulturhistoriska karaktär och museernas uppdrag skapar särskilt goda förutsättningar för mikro­historisk forskning. På Museer och konst finner du en arena för erfarenhets­utbyte, metodutveckling och inspiration i skärnings­punkten mellan det undersökande och det gestaltande, där stadens historia studeras med utgångspunkt i detaljen.

Stockholmia – forskning och förlag

På avdelningen hittar du även Stockholmia – forskning och förlag. Verksamheten har funnits sedan 1936, med en unik forsknings­baserad förlags­verksamhet och ett särskilt uppdrag från staden att främja och förmedla angelägen forskning om Stockholm.

Förlaget Stockholmia publicerar kvalitets­litteratur om Stockholm. Utgivningen är bred och rymmer vackra fotoböcker såväl som standardverk. Monografierna från Stockholms stad är en unik källa till samlad kunskap inom en mängd områden, från makten i Stockholms stadshus och bebyggelse­historia till århundraden av det liv som levs i och mellan husen.

Aktuella projekt

Uppdaterad