Amerikanskan och svenskättlingen Esther Larson samlar material till sin doktorsavhandling om svenska resenärers intryck av Amerika tiden före den stora emigrationsvågen. Foto: Herman Ronninger/Svenska Dagbladet, 1950.

Forskning

På Stadsmuseet förenas forskare från bland annat arkeologi, etnologi och konstvetenskap i intresset för staden.

Samlingarna av minnen och föremål utgör en skattgömma med många outforskade källor till Stockholms historia. Här erbjuds forskarservice liksom samarbeten med andra forskande institutioner pågår kontinuerligt. Inom avdelningen Museer och konst bedrivs flera forskningsprojekt med egna forskare från olika discipliner.

Organisation och förmedling

Avdelningen har ett forskningsråd och ett forskningsprogram. Extern­finansierade forskningsprojekt genomförs i samarbete med akademier och andra kulturarvsinstitutioner. Seminarier och konferenser arrangeras och resultaten presenteras i böcker, utställningar och publika program. Avdelningen administrerar även Stockholms stads PRISMA-konto, en plattform för forskningsansökningar till flera stora finansiärer. Kontaktperson är Rebecka Lennartsson, forskningschef på Stadsmuseet.

Stadens mikrohistorier

Centrum för mikrohistorisk forskning i Stockholm är en nordisk nod för forskning, erfarenhetsutbyte, metodutveckling och inspiration inom fältet mikrohistoria. Mikrohistoria använder en mångfald av källor och metoder för att utforska människor, föremål och händelser, snarare än stora historiska skeenden.

Stockholmia – forskning och förlag

På avdelningen finns även det anrika förlaget Stockholmia som på uppdrag av staden publicerar bildsatt litteratur om Stockholm. Förlaget har höga krav på innehåll och produktion och främjar angelägen forskning om staden.

Aktuella projekt

Uppdaterad