Foto: Mimmi Gustafsson, årtal 1915–1916.

Stadens ansikten

Projektet ”Stadens ansikten. Visuell kultur och social struktur i Stockholm 1880–1930” har i hård konkurrens beviljats 12 091 000 kronor i bidrag från Vetenskapsrådet för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar.

I projektet historiska fotografiska porträtt att kopplas samman med historisk-biografiska data på sätt som bryter ny mark inom flera forskningsfält. Syftet är att skapa nya möjligheter för att tillgängliggöra, berika, beforska och pedagogiskt förklara visuell kultur och sociala strukturer under en period av intensiv urbanisering.

I projektet samverkar Stadsmuseet och Stadsarkivet med forskare från Stockholms universitet och Uppsala universitet. Projektet beräknas löpa över fem år. Det förvaltas av Stadsmuseet och leds av museets forskningschef Rebecka Lennartsson.

Läs mer om projektet

Uppdaterad