En blåsorkester leder ett demonstrationståg.
Demonstrationståg för rösträtt på Barnhusgatan, 1902. Foto: Anton Blomberg.

Minns du den stad

Följ med till arbetarrörelsens Norra bantorget, en plats som omnämns flitigt i Per Anders Fogelströms tredje bok i Stadserien. Museipedagog Erik Gunnarsson berättar.

Uppdaterad