Stadens ansikten 1880–1930

Följ med bakom kulisserna till Stadsmuseets magasin och hör fotogruppen berätta om arbetet med digitaliseringsprojektet "Stadens ansikte" där 40 000 bilder ska tillgängliggöras för allmänheten.

Uppdaterad