Stadens ansikten 1880–1930

”Stadens ansikten” är ett projekt på Stadsmuseet där vi arbetar med att göra 40 000 bilder digitalt tillgängliga för allmänheten. Följ med till Stadsmuseets magasin och hör mer om projektet!

Uppdaterad