Modernism i arkitektur, litteratur och ton

Hör om den snabba moderniseringen i Stockholm vid 1900-talets början i denna korta digitala visning med Lena Lövdahl.

Uppdaterad