I Stadsmuseets magasin hänger skyltar i långa rader från några av stadens nedlagda verksamheter. Foto: Johan Stigholt.

Samlingar

Stort som smått, ordinärt eller ovanligt. I museets samling finns det mesta. Föremål, foton, konstverk och arkivmaterial samlas in, bevaras och visas på olika sätt.

Stadsmuseet i Stockholm är ett av Sveriges största kommunala museer. I vår samling förvaltar vi

  • 300 000 föremål
  • 25 000 konstverk
  • 4 miljoner fotografier
  • ett omfattande bibliotek och arkiv.

Samlingarna finns i magasin i Frihamnen.

Utforska på webben

I Digitala Stadsmuseet hittar du många av fotografierna i våra samlingar, liksom konst, föremål och rapporter.

I Stockholmskällan publiceras artiklar för skolan med utgångspunkt i fotografier, konst och föremål i Stadsmuseets samlingar. Här finns även lärarhandledningar.

Gåvor till museet

Stadsmuseet är oerhört tacksamt för inkommande förslag på gåvor och donationer. Det är till stor del på det sättet vår samling har tillkommit och kommer att utvecklas.

Har du något du vill skänka så mejla ditt förslag till oss.
E-post: stadsmuseet@stockholm.se

Våra olika samlingar

Foto: Annika Holmér.

Fotografier

Stadsmuseet har sedan början av 1930-talet samlat in fotografier med Stockholms­anknytning. I samlingarna finns drygt 4 miljoner bilder: negativ av glas och plast, diabilder, fotoalbum, glasplåtar och andra fotografiska material.

De äldsta fotografierna är från 1840-talet. Den största delen av materialet speglar Stockholm genom tiderna, men det finns också stora porträttsamlingar, pressbilder, fotografier från andra förvaltningar i staden och mycket mer.

Gårdagens vardagsföremål blir framtidens klenoder. Foto: Johan Stigholt.

Föremål

De arkeologiska fynden är den till antalet största gruppen bland föremåls­samlingarna. De har hittats vid arkeologiska utgrävningar från 1930-talet till idag och tidsmässigt är det föremål från förhistorisk tid och fram till och med år 1850.

I den byggnadshistoriska samlingen finns bland annat kakelugnar, paneler, tapeter, innertak, dörrar, fönster och fönsterluckor. Här finns även husdekorationer av sten som tagits tillvara vid rivningar och renoveringar av byggnader från 1800-talets slut fram till idag.

I den stadshistoriska samlingen finns föremål som använts i Stockholms stads olika verksamheter eller som skänkts till eller inköpts av museet. Föremålen berättar om Stockholms brand- och polisverksamhet, gatuskötsel, sjuk- och socialvård, skolväsen, olika hantverkarverkstäder, fabrikstillverkning, gatuförsäljning, butiksinredningar, kafé- och restaurangliv, enskilda hem och kommunala institutioner.

Några av alla konstverk i Stadsmuseets samlingar. Foto: Annika Holmér.

Konst

Stadsmuseets konstsamling består av ungefär 35 000 verk. Av dessa är ungefär 1 400 oljemålningar och resten akvareller, grafik och teckningar på papper. Den pappersbaserade konsten håller på att katalogiseras och fotograferas. Bilderna är från 1500- till 1900-talet. Konstsamlingen belyser stadens utseende genom gatubilder och vyer; livet i stadens miljö genom scener och satirer; stadens invånare genom porträtt och karikatyrer.

En meny från Hotel Continental, 8 december 1889. Foto: Annika Holmér.

Arkiv

I arkivet finns Stadsmuseets verksamhet dokumenterad. Här finns utställningar, remissvar i byggnadslovs- och kultur­miljövårds­ärenden, byggnads­inventeringar och arkeologiska rapporter.

Här finns också teater- och nöjeshistoriskt material, enskilda arkiv, uppteckningar och minnesskildringar. Arkivets kartor och ritningar berättar om stadens expansion och bebyggelse­utveckling.

Bibliotek

Biblioteket i Frihamnen samlar framförallt Stockholms­litteratur och har cirka 50 000 volymer. Här samsas stora standardverk med universitets­uppsatser och enkla broschyrer. Biblioteket har särskilt mycket inom områdena byggnads­historia och arkitektur.

Besök oss gärna, men boka först en tid. Vi har inga hemlån; litteraturen studeras på plats.

E-post: biblioteket.stadsmuseum@stockholm.se

Per Anders Fogelströms boksamling

År 1999 skänktes författaren Per Anders Fogelströms samling av Stockholms­anknutet material (även kallat Stockholmiana) till Stadsmuseet. Där ingick en boksamling som omfattar cirka 80 hyllmeter litteratur.

Uppdaterad