Samlingen

Kritpipor från 1600-talet. Foto: Göran Fredriksson
Kritpipor från 1600-talet. Foto: Göran Fredriksson

Stadsmuseet i Stockholm är ett av Sveriges största kommunala museer. Vi förvaltar en samling som omfattar i storleksordningen 300 000 föremål, 25 000 konstverk, 4 miljoner fotografier samt ett omfattande bibliotek och arkiv.

Museets samling är vår viktigaste resurs. Den innehåller det materiella kulturarvet från Stockholms förgångna, ger perspektiv på stadens komplexa historia och är en inspirerande kunskapskälla.

Museet strävar efter att göra samlingen tillgänglig för många och på olika sätt. 

Utforska samlingarna

De viktigaste ingångarna till museets samlingar är Digitala Stadsmuseet och Stockholmskällan, samt museets utställningar. Delar av samlingen visas också genom andra museer och institutioner som har föremål inlånade eller deponerade från Stadsmuseet. 

Digitala Stadsmuseets webbplats

Stockholmskällans webbplats

Förvärv och donationer

Stadsmuseet är oerhört tacksamma för inkommande förslag på gåvor och donationer. Det är till stor del på det sättet vår samling har tillkommit och kommer att utvecklas.

Har du något du vill skänka så mejla ditt förslag till stadsmuseet@stockholm.se

Inkomna förslag behandlas kontinuerligt av samlingsantikvarier specialiserade på olika områden och beslut fattas av avdelningschefen.

  • Stadsmuseets samlingar är kultur- och stadshistoriskt inriktade.
  • Geografiskt insamlingsområde är Stockholms stad.
  • Objekt kan vara tillverkade eller ha brukats i Stockholm. De kan handla om, avbilda Stockholm eller ha en upphovsman som varit verksam i Stockholm. De insamlade objekten kan även vara relaterade till personer och händelser i Stockholm.

Stadsmuseet förvärvar inte föremål som är eller kan misstänkas vara stulna, olovligt utgrävda, olovligt utförda eller på annat sätt olovligt förvärvade. Stadsmuseet tar inte emot föremål till samlingarna där ägarskapet är oklart.

Uppdaterad