Finska evakuerade krigsbarn vid Centralstationen tas om hand av kvinnor ur Svenska Lottakåren. Okänd fotograf/Aftonbladet, 1940.

De nationella minoriteternas Stockholm

Följ med och hör om de nationella minoriteterna och urfolket samernas långa historia i Stockholm.

Fakta om vandringen

Målgrupp: Gymnasiet
Ämnen: Historia, samhällskunskap

Längd: Cirka 75 minuter
Sträcka: Cirka 1,5 kilometer
Plats: Gamla stan
Tillgänglighet: Vandringen går på kullerstensgator, dock inga trappor.
Pris: 1 350 kronor per klass, inklusive 25 procent moms.

Lärandemål:

  • Eleverna får fördjupa sina kunskaper vad gäller de nationella minoriteternas historia, och reflektera över förändring och kontinuitet vad gäller maktförhållanden.

Vad eleverna får uppleva

Sedan år 2000 är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar erkända som Sveriges nationella minoriteter. De har levt och verkat här i en mångkulturell och flerspråkig stad. I århundraden har de också drabbats av förtryck: förföljelse, förbud, rasbiologi och försvenskningspolitik.

Under stadsvandringen tittar vi närmare på denna delvis okända och ofta nedtystade historia. Hur hänger huvudstadens historia ihop med de nationella minoriteternas liv och villkor?

Vi passerar en rad platser som belyser de nationella minoriteternas historia i Stockholm. Platserna berättar om bland annat vardagsliv, handel, religion och politisk organisering, men också om statens och majoritetssamhällets förtryck.

Stadsvandringen passar utmärkt som komplement för skolundervisningen rörande minoritetsspråk och de nationella minoriteterna, inom exempelvis svenska, historia och samhällskunskap.

Bokningsvillkor

Vi bekräftar din bokning per post eller e-post. När vi bekräftat din beställning per post eller e-post är bokningen bindande.

Ni kan avboka senast 10 vardagar före bokat datum. Bokar ni av senare måste ni ändå betala.

Bokningsinformation

Stängt just nu
Telefontider
tisdag–fredag 09.30–11.30
Avvikande telefontider
6 juni – stängt
21 juni – stängt
Boka en egen visning, vandring, konferens eller event. För skolor, företag, föreningar och sällskap.
Telefon
Telefon 08-508 31 620
E-post
E-post boka.stadsmuseet@stockholm.se

Stadsmuseets skolvisningar och vandringar

I programmen får eleverna både en upplevelse och kunskaper för att själva använda en historisk referensram. Gruppen får även verktyg att kritiskt kunna granska och värdera olika sorters källor.

De flesta av Stadsmuseets skolvisningar kan anpassas till gruppens förutsättningar.

Priset för skola gäller tisdag–fredag 09.00–17.00.

Universitet, högskolor och privata skolor på eftergymnasial nivå betalar ordinarie pris.

Vill du ha material som relaterar till ämnet?

På Stockholmskällan hittar du inspiration till nya lektioner och uppgifter för dina elever i flera olika ämnen som relaterar till Stockholms historia.

Lektionsunderlag och material som passar till just ”De nationella minoriteterna i Stockholm”:

Uppdaterad